Programování / CAD/CAM | 8. 7. 2019

4 novinky od DATRONU

Německá společnost DATRON AG aktuálně představuje několik inovací, které využívá v technických řešeních svých obráběcích strojů. Patří k nim například nová funkce řídicího systému DATRON next 2.9, která umožňuje automatickou výměnu různých nástrojů bez zastavení frézovacích operací, měření rotace v měřicích cyklech „symetrie“ a „hrana“, využití neo­‑rotační osy na strojích M8Cube, MLCube a M10Pro a také možnost zadávání a ukládání parametrů vlastních nástrojů do virtuálního uživatelského katalogu.

Správa sesterských nástrojů
CNC stroje společnosti DATRON, které jsou vybaveny řídicím systémem Next 2.9, dokáží automaticky vyměňovat nástroje v průběhu frézování. Systém Next 2.9 totiž monitoruje životnost nástroje, kdy sleduje různé hodnoty, jako je například opotřebení nástroje za určitý čas, délka odfrézované dráhy a další parametry. Jakmile dojde k opotřebení nástroje nebo jeho poškození, systém situaci vyhodnotí, používaný nástroj odloží a sáhne do zásobníku pro nový nástroj stejného typu, aniž by došlo k ručnímu přerušení dané operace. Tento proces označovaný jako správa sesterských nástrojů přináší vyšší uživatelský komfort a především významně šetří čas, zvláště u dlouho trvajících operací. Pro jednotlivé frézovací operace lze definovat několik na sobě nezávislých skupin sesterských nástrojů. V rámci jednotlivých skupin lze také použít různý počet sesterských nástrojů dle potřeb frézování. Uživatel je omezen pouze počtem pozic v zásobníku nástrojů konkrétního stroje.
Aktivace této funkce je velmi jednoduchá a nevyžaduje změny ve frézovacím programu. Stačí jen koupit si licenční klíč, o němž poskytne informace každý obchodní zástupce společnosti DATRON. Díky modernímu softwaru je možné za několik vteřin nastavit na stroji nejen jednu, ale i více operací, při nichž se používají různé nástroje. Je proto snadné sériově vyrábět několik stejných obrobků z jednoho polotovaru nebo použít program pro různé polohy nulového bodu.

Měření rotace v měřicích cyklech „symetrie“ a „hrana“
Další inovaci představují dva měřicí cykly Edge a Symmetry, které byly rozšířeny o možnost nastavit při měření pouze hodnotu otáčení. V důsledku toho se po uplynutí měřicího cyklu nastaví pouze rotace obrobku, a ne jeho nulový bod. Tato nová funkce je užitečná při frézování složitějších částí, kde není možné měřit polohu a rotaci najednou. Například pokud je třeba nejdříve provést kruhové měření polohy nulového bodu a poté určit orientaci na jiném obrysu.

Neo­‑rotační osa také na M8Cube, MLCube a M10Pro
Další novinka souvisí s rozšířením použití čtvrté osy na další stroje z řady DATRON. Od verze 2.6 je možné použít neo­‑rotační osu také na strojích M8Cube, MLCube a M10Pro. Osa je vždy zobrazena jako osa A bez ohledu na orientaci na pracovním stole stroje.

Virtuální uživatelský katalog nástrojů
Vedle integrované databáze katalogu nástrojů, vyráběných společností DATRON AG, je zákazníkům nově k dispozici i virtuální uživatelský katalog nástrojů. Díky němu mají uživatelé možnost nadefinovat a uložit si parametry používaných nástrojů mimo portfolia produkce společnosti DATRON AG. Tím mají na stroji k dispozici všechny důležité informace o tom, jaké nástroje používají a jakým způsobem. Data lze převzít pro nástroje aktuálně osazené do zásobníku nástrojů nebo je řídicí systém vede v evidenci jako „Nástroje ve skladu“ (po jejich odebrání ze zásobníku). Výhodou je, že systém pro uživatele eviduje, kromě definice geometrie a parametrů pro jednotlivé nástroje, i hodnoty o využití nástroje, například celkovou dobu v řezu nebo celkovou délku odfrézované dráhy. Katalog výrazně usnadňuje práci, kdy uživatel nemusí pracně a opakovaně zapisovat různé parametry nástrojů do řídicího systému ručně, ale může převzít již uložené parametry o nástrojích při zadávání konkrétních nástrojů do zásobníku.


www.datron.sk