Přenos | 6. 4. 2016

7 x s Pavlem Ambrožem

Ing. Pavel Ambrož
42 let
vedoucí pobočky, prokurista firmy
SCHUNK Intec s. r. o.


Od ukončení studií pracuje v technických oborech. Pro firmu Schunk od roku 2003.


Který technický, kulturní, společenský jev (vynález, událost, myšlenka) považujete za nejdůležitější?

Demokracie. Přestože jsme v poslední době svědky jisté krize demokracie, slovy Winstona Churchila je to nejhorší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních, které jsme vyzkoušeli.

Mír. Přestože bylo toto slovo v minulém režimu úspěšně zprofanováno, ani si nedokáži nebo možná nechci představit život ve válce a už zcela mimo moji představivost je aktivní účast, tedy boj.

Průmyslová revoluce nebo úroveň technického vývoje obecně. Jsem technik tělem i duší, což má své světlé i stinné stránky, ale nikdy mne nepřestanou udivovat jakákoliv technická řešení, od kladiva po kosmickou loď. Důkazem úžasného vývoje jsou například unikátní a pro laika skoro nepředstavitelné možnosti současné chirurgie. Technický vývoj nemá sice jen pozitivní dopady, ale jsem přesvědčen, že především díky němu dnes žijeme v nejšťastnějším období lidstva.

Kdo nebo co Vás ve Vašem životě nejvíce ovlivnil?

Taková oskarovská otázka. Výčet by mohl být velmi dlouhý, nicméně za všechny vyberu nějaké zástupce. Rodiče, prarodiče, paní Rybníčková – učitelka matematiky a fyziky na ZŠ, studium na VŠ, Jan Werich, sport, cestování, seriál „Jistě pane ministře/premiére“, život jako takový (cituji p. Wericha: „Jakožto doživotní majitel jednoho života musím souhlasit s tím, že vlastně to jediné, co máte doživotně, je život.“) a v neposlední řadě Jára Cimrman.

Pokud byste mohl v české, evropské nebo světové politice něco změnit, posunout nebo dotáhnout do konce, co by to bylo?

To by bylo tak na svolání odborného sympozia. Pokud bych měl tedy takovou magickou moc, rád bych žil v opravdu spojené či semknuté a výrazně méně byrokratické Evropě, která i díky plnému využití současných technických a technologických možností bude vzorem efektivní liberální demokracie bez korupce, klientelismu, lobbingu, nelogických rozhodnutí, plýtvání prostředků a jiných negativních jevů, zvolil politika, který používá slovo „nevím“, byl hrdý na svého prezidenta i politické klima, viděl více mladých lidí s touhou po vědění nikoliv po titulu, se snahou přispět k budování lepší společnosti, zažíval ty pravé zimy i léta bez výrazných výkyvů, jezdil po silnicích ze skutečného betonu/asfaltu a tunely dokončenými v termínu i ceně ve vozech spalujících vodík, s řidiči respektujícími zákon i ostatní účastníky, jedl maso bez antibiotik a posypové soli, aby kváskový chleba byl standard a nikoliv exot, aby se preferovala spotřeba lokálních potravin před dotovanými a nákladně přepravovanými a v neposlední řadě, aby se snižovalo procento arogantních, pokryteckých a agresivních lidí a já potkával více lidí pozitivně naladěných, rozumných, pokorných, v ideálním případě osvícených.

Co je Vaším motorem?

Optimismus, práce na sobě, perfekcionismus, osobní a pracovní neúspěchy i úspěchy.

Co byste dělal, kdybyste nedělal svoji současnou práci?

Pilotoval letadlo.

Kterou osobnost (žijící nebo historickou) byste rád potkal, a proč?

Opět těžká volba, těch by bylo… za všechny bych se však rád setkal s Buddhou. Pro mě je to takový protipól idolů současné společnosti, antiidol. Vzhledem k mé fascinaci technikou nejsem schopen asketického života, ale myšlenky a hodnoty buddhismu jsou mi z nějakého přesně neurčeného důvodu blízké. Velice rád bych si je nechal vyložit a vysvětlit přímo od „osvíceného“.

Vaše životní motto?

Dovolím se jich uvést více. Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě. Vím, že nic nevím. Pokud si myslíš, že nemůžeš, můžeš ještě 10 minut. Když nejde o život, jde o…

Děkujeme za odpovědi.

Redakce Infocube s. r. o.