Nástroje | 31. 10. 2018

7x s Tilmannem Töplerem

Tilmann Töpler
42 let

Senior Director Provision Companies, Hoffmann Group
Již 10 let u Hoffmann Group, ze začátku na pozici internacionální Key Account Manager

Který technický, kulturní, společenský jev (vynález, událost, myšlenka) považujete za nejdůležitější?
Vynalezení knihtisku je bezesporu jedním z nejdůležitějších vynálezů historie lidstva. Pouze prostřednictvím knihtisku bylo možné rychlé a plošné osvícenství, pouze tak se mohly vědomosti rychle rozšiřovat.

Kdo nebo co Vás ve Vašem životě nejvíce ovlivnil?
Nejvíce mě ovlivnili moji rodiče. Oba byli učitelé a naučili mě internacionálnímu myšlení a sociální kompetenci. Obě tyto vlastnosti jsou v našem komplexním světě stále důležitější a pomáhají mi enormně.

Pokud byste mohl v české, evropské nebo světové politice něco změnit, posunout nebo dotáhnout do konce, co by to bylo?
Amerika, Rusko, Čína určují světovou politiku a tím pádem i naše životy. My Evropané se musíme spojit, aby nás ostatní vnímali a abychom mohli uplatnit náš názor. Já bych se tedy snažil zasadit o evropské sjednocení.

Co je Vaším motorem?
Snažím se každý den konat moji práci lépe. Tím pádem se řídím mottem naší společnosti: „Umožňujeme lidem předvést to nejlepší ze svých kvalit.“

Co byste dělal, kdybyste nedělal svoji současnou práci?
Byl bych učitelem matematiky a dějepisu.

Kterou osobnost (žijící nebo historickou) byste rád potkal, a proč?
Rád bych se setkal s proslulým rodákem mého rodného města Bonn, a to s kosmopolitou Ludwigem van Beethovenem. Zejména proto, že v soukromém životě poslouchám velice rád hudbu.

Vaše životní motto?
Líbí se mi výrok Johna Lennona: „Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi.“