Přenos | 10. 4. 2018

7 x s Tomášem Pešlem

Tomáš Pešl
50 let
jednatel,
Habilis Steel s. r. o.


Který technický, kulturní, společenský jev (vynález, událost, myšlenka) považujete za nejdůležitější? 

První technický vynález je pro mne kolo. Je to převratný technický systém, který nemá v přírodě obdoby, kolo na hřídeli. Pluh, parní stroj,  penicilín, písmo – možnost zaznamenat a předat informaci. Projekt Apollo – přistání na Měsíci, přestože vznikl na základě špičky ledovce technologií studené války a je to již skoro padesát let za námi. Do větší vzdálenosti se lidstvo zatím nedostalo. Za zcela zásadní kulturně společenský jev beru start našeho letopočtu, tedy počátek křesťanství, které se výrazně podílelo na formování tzv. západní civilizace.

Kdo nebo co Vás ve Vašem životě nejvíce ovlivnil?

Samozřejmě, že mí rodiče. Přirozeně se mnou trávili nejvíce času v rozhodujícím věku, vděčím jim za základ mého charakteru, povahy, chuti poznávat nové. Stačilo, aby mi trpělivě a ochotně odpovídali na mé dětské a dospívající proč, čímž ovlivnili moji chuť po poznání. Dále okolí, lidé kolem, kteří mě inspirovali vlastním příkladem. Učitelé a jejich způsob výkladu, autoři divadelních her, spisovatelé a jejich knihy, kvalitní šéfové, má práce v minulosti i současnosti. K užitku mi byly dva roky vojny. Rozhodně i moje žena, která je mi pomocí. Když s někým žijete dvacet let, tak se rozhodně navzájem ovlivníte. A také přátelé, kterých si vážím a jejichž pozitiva si podvědomě testuji a přivlastňuji…

Pokud byste mohl v české, evropské nebo  světové politice něco změnit, posunout nebo dotáhnout do konce, co by to bylo?

Politiku vidím jako věc navždy rozpracovanou a neustále se vyvíjející a měnící, kde je rozhodně co vylepšovat. U nás mě napadá školství, důchodový systém. Naše politika pozbývá silných standardních stran, kde by byl zřejmý vymezený a dodržovaný program, některé strany dokonce připomínají sekty. V současné době více než v otázce použitý termín „dotáhnout“, mě napadá slovo bránit. Konkrétně bránit principy demokratické země. Víc než dříve si nyní uvědomuji, jak jsou ve společnosti nesmírně důležití zodpovědní voliči, kteří se rozhodují na základě svých životních zkušeností, vzdělání a úsudku. Země má takové politiky, které si zaslouží či zvolí, současné politické vedení je výsledkem vhozených volebních lístků, tedy pojďme jíst a trávit, co jsme si navařili. Zpočátku se mi Evropská unie jevila jako velký těžko prohlédnutelný sociální zmatek nových zbytečných nadnárodních institucí. V současné době si ji spíše vážím za její platformu seznamování a možnost sladění názorů, hledání a dohlížení spravedlnosti a pomocí v zemích, které pomoc potřebují. I naše republika od unie dostává finanční injekce, za které je více než vhodné poděkovat. Mým idealistickým přáním ve světové politice by byla proměna totalitních zemí v demokratické, ve větším měřítku se to podařilo naposledy východní Evropě.

V současném světě je pro mne překvapením nárůst a úspěch populistických vládců i ve světových baštách demokracie, a tak znovu hledám podvědomě odpověď na dětskou otázku proč…

Co je Vaším motorem?

Snad každému byla do vínku dána chuť se ptát, tedy bádat, následně něco spolutvořit, budovat. Bylo velmi důležité, že jsem měl kolem sebe tu správnou inspirativní sestavu lidí, která mi byla příkladem a dokonce mne v přirozenosti povzbudivě vedla. Budiž chuť vzácným palivem. Avšak motorem je povzbuzení a radost z dosažení stanovených met a cílů, tedy pozitivní výsledek. V motoru turbem je pak, zda mě činnost baví. V současné době se učím nasměrovat výkon motoru na správný výběr aktivity – ať už v zaměstnání či mimopracovních zájmech.

Co byste dělal, kdybyste nedělal svoji současnou práci?

Byla by škoda v současné době měnit profesi, ve které jsem získal dovednosti po technické i obchodní stránce. Je zde neustále příležitost se učit novému, prohlubovat teoretické a praktické znalosti. Nedávno se mne v jednom učilišti zeptali, zda bych nemohl dělat alespoň na dva dny v týdnu mistra. Krom toho, že jsem byl příjemně překvapen, jsem si uvědomil, že pokud bych byl školákům radou, ale hlavně povzbuzením do jejich činnosti, rád bych se zapojil. Tedy dokážu si představit změnu zaměstnání, nicméně v oboru asi již zůstanu.

Kterou osobnost (žijící nebo historickou) byste rád potkal, a proč?

Čtu rád knihy o velkých politicích 20 století. Rád bych se s nimi alespoň na hodinu sešel. Položil bych otázky na těžké rozhodování jejich minulosti, požádal o názor a vhled do současnosti, pokud by chtěli sami něco sdělit, určitě bych je nevyrušoval. Bylo by jich jistě mnoho, ale první jména, která mne napadají, jsou na příklad: Margaret Thatcherová, Winston Churchill, Ronald Reagan, Jan Pavel II, Václav Havel.

A ze zvědavosti bych rád zvěděl, zda populisti a totalitní vůdci vytváří zlo z omylu, přesvědčení či spíše jako program, nástroj udržení si moci.

Vaše životní motto?

Dostali jsme – dávejme. Ty nejdůležitější věci v životě jsme dostali, pokud to klapne, klidně můžeme více dávat než brát.

Děkujeme za odpovědi.

Redakce Infocube s.r.o.