Přenos | 6. 4. 2016

Aktuální stav je velmi dobrý…

…říká na téma prodeje strojů v ČR a na Slovensku pan Zdeněk Pilecký, ředitel společnosti INTOS spol. s r. o. Nejen o dobré náladě, která nyní panuje v oboru obrábění, ale také o tom, co je nového a jak se daří této společnosti, se dozvíte na následujících řádcích.

Zdeněk Pilecký,
ředitel společnosti INTOS spol. s r. o.

Pane Pilecký, rozhovor, který právě povedeme, vyjde v prvním vydání roku 2016. Nabízí se proto otázka na rok loňský, jak se Vám dařilo a s jakou náladou vstupujete do letošního roku?

Loňský rok hodnotíme jako velice úspěšný. Podařilo se nám získat celou řadu nových zákazníků a do nového roku vstupujeme s cílem uchovat si přízeň stávajících zákazníků, zejména dobrou kvalitou poskytovaného servisu a samozřejmě snahou získat zákazníky nové.

Představte prosím blíže čtenářům Vaši společnost, čím vším se zabýváte a co zákazníkům nabízíte?

Kořeny naší společnosti INTOS spol. s r. o. sahají do roku 1870 a dlouhou dobu byla známá po celém světě výrobou konvenčních obráběcích strojů pod značkou TOS Žebrák. Bohužel v období hospodářské krize v roce 2008 byl vlastník společnosti EMCO nucen přesunout výrobu konvenčních obráběcích strojů do centrály v rakouském Halleinu. Poté se společnost INTOS přesunula ze Žebráku do nedalekých Hořovic a má na starosti prodej a servis produktů EMCO na území České republiky, Slovenska, Polska a v zemích bývalé Jugoslávie. Společnost EMCO se s výrobními závody v Rakousku, Německu a Itálii řadí mezi 15 největších výrobců obráběcích strojů v Evropě. Našim zákazníkům nabízíme širokou škálu soustruhů a frézovacích strojů.

Jak silný je prodej strojů v ČR a na Slovensku a dá se vyhodnotit, jaké společnosti nejčastěji patří k odběratelům Vašich strojů, ať již dle oboru či velikosti firmy, o jaké stroje je zde největší zájem?

ČR a Slovensko je „ve vleku“ německé ekonomiky, která je největším odbytištěm strojů EMCO. Vzhledem k aktuálnímu stavu německého průmyslu bych zhodnotil aktuální stav prodeje strojů v ČR a na Slovensku jako velmi dobrý. O tom svědčí prodejní výsledky naše i konkurenčních firem. Koncovými zákazníky jsou například školy, nástrojárny, automobilový nebo letecký průmysl. Stěžejními produkty EMCO jsou CNC soustružnická a frézovací centra. Na našem trhu je velký zájem o pětiosá frézovací centra. Dalším významným produktem firmy EMCO jsou portálová frézovací centra a horizontální frézovací centra MECOF pro obrábění velkých dílců.

Na Vašich webových stránkách mě zaujal nadpis „25 let průmyslového školení EMCO“. Můžete nám blíže představit tento projekt?

EMCO se zabývá čtvrt století vývojem a výrobou CNC výukových obráběcích strojů a podpůrných programů pro průmyslovou výuku, což tvoří druhý pilíř strategie EMCO.

Za pomoci výměny ovládacích klávesnic je možné vyučovat několik řídicích systémů na jednom stroji. Hardwarově vyměnitelné klávesnice nahrazují v současné době bezdotykové klávesnice. Za tuto dobu si EMCO získalo vedoucí postavení na světovém trhu v tomto segmentu.

Plánujete i letos nějaké novinky?

Firma EMCO klade velký důraz na inovace a vývoj. I letos se chystá uvést na trh několik novinek. Jedná se především o velká soustružnicko-frézovací centra HYPERTURN 200 a UMILL 1800 pro komplexní obrábění velkých dílců, jako jsou například armatury, díly pro letecký nebo železniční průmysl.

Dále se chystáme inovovat konvenční obráběcí stroje a zároveň jsme již představili malé pětiosé frézovací centrum MAXMILL 350. V oblasti výukových strojů chystáme inovaci výukového systému HEIDENHAIN, čímž rozšíříme nabídku systémů výměnných ovládacích panelů.

Pane Pilecký, řada klientů, se kterými jsem letos vedla rozhovory či psala reportáže, si posteskla nad současnou situací, kdy vítězí snaha ušetřit náklady nad pořízením kvalitnějšího, a tedy i cenově náročnějšího stroje. Máte podobnou zkušenost?

Tento trend samozřejmě vnímáme, avšak i přesto naše stroje nachází na našem trhu uplatnění. Naši zákazníci oceňují především kvalitu, přesnost a kompaktnost za odpovídající cenu a krátké dodací termíny. Výhodou firmy EMCO je rovněž široké portfolio nabízených strojů, které jsou všechny vyráběny výhradně v EU. I toto je u celé řady zákazníků důležitým kritériem pro výběr.

Kde se s Vámi budou moci zákazníci setkat? Budete se účastnit některých veletrhů či pořádáte vlastní akce?

Hlavním veletrhem letošního roku bude AMB Stuttgart. Naše společnost se bude dále účastnit strojírenských veletrhů BIAM Záhřeb, MACHTOOL Poznaň a MSV Brno. Další plánovanou akcí je v červnu den otevřených dveří v předváděcím centru v rakouském Halleinu, kam bychom chtěli zájemce o naše stroje srdečně pozvat.

Děkuji za rozhovor.

redakce Infocube