Broušení | 6. 4. 2016

Blízkost k zákazníkům a inovační síla v těsném vzájemném propojení

Údržba brusek pomocí managementu životního cyklu výrobků

V průmyslových brusných procesech jsou používané stroje, zejména v trojsměnném provozu, vystaveny extrémním zátěžím. Pro trvalé dosahování nejvyšší produktivity musí tyto systémy spolehlivě a dlouhodobě fungovat. Klíčem k tomu jsou rozsáhlé poprodejní služby výrobce s koncepty servisu, náhradních dílů a školení. Společnost Okamoto poskytuje přidanou hodnotu, která provází uživatele po celém světě s kvalitou a podporou.

Více než 75 let zkušeností v brusné technice řadí společnost Okamoto ke kompetentním partnerům světové průmyslové výroby: vysoce kvalitní výrobky a nejlepší zákaznický servis byly a stále jsou základním pilířem podniku. Obchodní partneři ze strojírenství z automobilového, elektronického, optického či zdravotnického průmyslu spoléhají na know -how a komplexní podporu a servis, které Okamoto nabízí.

Abychom vždy vyhověli požadavkům trhu a zákazníků, optimalizuje Okamoto průběžně management životního cyklu výrobků. Thomas Loscher, technický ředitel společnosti Okamoto k tomu říká: „Čím dál lepší kvalita broušení a vyšší brusné rychlosti – stručně řečeno, výkonnější výrobky ruku v ruce s komplexním zákaznickým servisem – při dostupných nákladech: To jsou základní cíle, které si klademe. Naším úkolem je dopomáhat brusičům k vyšší produktivitě a získání náskoku před konkurencí.“

Dodávka brusky, její instalace a uvedení do provozu je přitom pouze prvním krokem na cestě ke spokojenému zákazníkovi. U společnosti Okamoto nejen obdržíte vhodnou brusnou technologii, ale můžete navíc profitovat z rozsáhlých poprodejních služeb s přidanou hodnotou, cíleně zaměřených na zákazníky. Společnost Okamoto tak nabízí profesionální péči o brusky, od pravidelné údržby a servisu až po eventuálně potřebné opravy. Specialisté kontrolují nejdůležitější části a funkce zařízení a v případě potřeby provádějí také úpravy a dodatečné montáže. Případné nové postupy nebo aktualizace softwaru pak mohou dodat i stávajícím zařízením nezbytnou výkonnost, umožňující vyhovět rostoucím nárokům na produktivitu a kvalitu.

Školení, údržba, úprava nebo rozšíření: Společnost Okamoto nabízí pro brusky rozsáhlé služby s přidanou
hodnotou, které provázejí uživatele po celém světě s kvalitou a podporou

Optimalizace brusných procesů, školení obsluhy strojů

Má-li se jednat o optimalizaci produktivity a kvality příslušného brusného procesu, vstupují odborní pracovníci společnosti Okamoto na přání hluboko do jednotlivých brusných procesů příslušného podniku. Na základě individuálně přizpůsobených školení, která vycházejí ze stávajících znalostí obsluhy stroje, seznamuje společnost Okamoto pracovníky zákazníka s nejnovějším stavem brusné techniky. Školení se mimo jiné zaměřuje na bezpečnou a úspornou práci se systémy. Dále pak prohlubuje vědomosti související s optimalizací broušení a správným zacházením s materiály podléhajícími opotřebení.

Díly OEM zaručují kvalitu

Používání originálních materiálů podléhajících opotřebení a náhradních dílů pro brusky Okamoto je předpokladem pro docílení optimálního výkonu a maximální ochrany investice. Podle společnosti Okamoto jsou tyto výrobky vždy k dispozici za konkurenční ceny a garantují standardy výkonu, které se očekávají od špičkové světové značky.

Thomas Loscher: „Maximalizace produktivity a minimalizace prostojů: Společnost Okamoto dodává nejen brusky, nýbrž také zdroje a odbornost globálně působícího podniku s blízkou místní přítomností. Pokud se včas zapojíme do plánování, získá zákazník zkušeného a angažovaného partnera, který ho podporuje během celé životnosti stroje. Tato podpora sahá od intenzivního poprodejního servisu a asistenčních služeb až po přípravu efektivního dodavatelského řetězce pro náhradní díly, součásti podléhající opotřebení a spotřební materiály. Toto propojení inovační síly a blízkosti k zákazníkům zaručuje obchodnímu partnerovi dlouhodobý úspěch i v nadcházejících letech.“

www.misan.cz
www.okamoto-europe.de
© Foto: Okamoto Europe