Frézování | 11. 9. 2017

Boehlerit přináší na trh multifunkční nástrojový systém pro lehké frézování ETAtec 45P

Rakouský specialista na řezné materiály Boehlerit přináší na trh další rozšíření svých frézovacích nástrojů a zvětšuje tím nabídku pro rovinné frézování. U ETAtec 45P se jedná o rovinnou frézu se sedmi řeznými hranami, úhlem nastavení 45 stupňů a pozitivní základní geometrií. Tím je zajištěno, že řezné síly zůstávají velice nízké, což potěší ty uživatele, kteří mají stroje s nízkým výkonem a malou stabilitou. I přes lehký řez je zajištěn vysoký výkon při obrábění. Také pro obrobky, které způsobují vzhledem ke své povaze nebo tvaru nestabilní podmínky při frézování, je nová rovinná fréza Boehlerit vhodná. Také pro špatně upínatelné obrobky je ETAtec se svými obzvláště nízkými řeznými silami více než ideální. „Všechny tyto výhody mají přímý vliv na bezpečnost procesu obrábění,“ potvrzuje André Feiel, produktový manažer firmy Boehlerit.

Sedm břitů zaručuje, že produktivita s ETAtec 45P čelní frézou je snadno viditelná. Nerovnoměrné rozdělení zubů vede ke snížení vibrací a tichému chodu při frézování. Tento nástroj je k tomu multifunkční: vyměnitelné břitové destičky pro čelní frézování lze snadno vyměnit za kruhové destičky, například pro kopírování. Tak pouze s jedním tělesem se pro uživatele otvírají dva způsoby obrábění. ETAtec 45P, stejně jako všechny produkty Boehlerit frézovacího programu, byl vyvinut s pomocí metody dynamické a statické analýzy konečných prvků FEM-analýzy (Finite Elemente Methode), ve které jsou zahrnuty mnohaleté zkušenosti a know-how vývoje řezných nástrojů.

ETAtec 45P je vhodný pro frézování materiálů s dlouhou třískou, jako například nerezové materiály, slitiny na bázi titanu nebo niklu. Uživatelé si mohou vybrat ze širokého spektra utvařečů a tím ještě podpořit lehkost řezu frézy ETAtec 45P např. geometrií typu XEMT. „Pokud jde o hrubší obrábění,“ říká André Feiel dále, „nabízí se varianta bez utvařeče (XEMW), kde je rozhodující stabilita.“ Obě provedení jsou k dispozici ve čtyřech jakostech pro ocel BCP20M/BCP25M a BCP30M/BCP35M a ve dvou varintách pro nerezavějící oceli (BCM35M/BCM40M). To vyúsťuje v produktový mix, který pokrývá prakticky všechny případy obrábění. Zákazníci z různých průmyslových odvětví – ať už z velkých korporací nebo z malých a středních podniků – se můžou těšit na nový vývoj z Kapfenbergu. Všude tam, kde je požadováno frézování s nízkými řeznými silami, dokáže být ETAtec 45P ideálním řešením.

Boehlerit také oznámil, že bude na EMO na podzim 2017 představovat další frézovací tělesa (např. válcové frézy), které umožní další aplikace ETAtec 45P pro srážení hran. Jsou plánovány také další velikosti průměrů.

www.boehlerit.cz

Hrubování bez starostí o náklady

Se ZETAtec 90N nabízí Boehlerit nový hrubovací nástroj se senzačně nízkými náklady na řeznou hranu.

Hospodárnost je u nového hrubovacího nástroje ZETAtec 90N, kterým rakouský specialista na řezné materiály Boehlerit rozšířil svůj frézovací program, na prvním místě. Dohromady šest řezných hran zajišťuje maximální produktivitu současně při nízkých nákladech na obrábění. Vysoká provozní spolehlivost a stabilita při hrubovacích operacích je zajištěna negativní základní geometrií. I přes to zajišťuje efektivní pozitivní úhel sklonu lehký řez. Tak jako u všech nástrojů nového frézovacího programu firmy Boehlerit, je také konstrukce ZETAtec 90N důsledně zaměřena na stabilitu. „Každé maličkosti byla vývojáři věnována náležitá pozornost,“ vysvětluje André Feiel, produktový manažer pro frézovací nástroje firmy Boehlerit. Tady mohli vývojáři z Kapfenbergu sloučit know-how se zkušeností vývoje a výroby za desetiletí a vytvořit pro zákazníky ziskové řezné materiály a nástroje.

Zvláště pro uživatele, kteří obrábí materiály tvořící krátkou třísku, od jednoduchých ocelí po litinové materiály, se ZETAtec 90N prokáže jako výborné řešení. V souladu s tím má Boehlerit širší sortiment vyměnitelných břitových destiček pro nový frézovací program: například PVD-povlakovanou jakost BCP25M nejlépe vhodnou pro frézování nelegovaných a legovaných ocelí nebo nerezové oceli, další BCP35M houževnatá jakost také s PVD-povlakem je jakost na ocel, vhodná zejména pro frézování za sucha při středních a nízkých řezných rychlostech. Pozornost si zaslouží i jakost BCM35M, s níž lze obrábět všechny materiály od litiny až po ocel a hliník. „Uživatelé, kteří chtějí používat univerzální jakost pro hrubování s ZETAtec 90N, ocení BCM35M,“ říká André Feiel. Zvláštní výhodou je interpolační a lineární ponoření, které umožňuje i navzdory negativní základní geometrii se ZETA 90N dosáhnout velmi lehký řez. Pokud tedy při hrubování jsou v první řadě v hledáčku náklady na obrábění, je pro dosažení maximální efektivity ZETAtec 90N ten nejvhodnější produkt.


Kancelář Boehlerit
Santražiny 753, 760 01 Zlín
boehlerit@boehlerit.cz
www.boehlerit.cz