Nástroje | 7. 9. 2016

Čelní fréza s břitovými destičkami

se 14 řeznými hranami nabízí pozitivní průběh záběru umožňující zvýšení výkonnosti a snížení nákladů na obrobenou součást

V oblasti obrábění velkých výrobních sérií se objevuje celá řada trendů, včetně rostoucí poptávky po výkovcích blížících se konečnému tvaru součásti nebo pružných výrobních strojích nahrazujících jednoúčelové průběžné linky, které v odvětvích, jako je např. automobilový průmysl, nabízejí výrobním technikům četné příležitosti, jak dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti. Z hlediska toho, jak docílit maximalizace zisku z těchto změn v přístupu a dosáhnout uspokojení požadavků na snížení nákladů na obrobenou součást, hrají klíčovou roli inovace nových fréz. Tuto skutečnost měla na paměti společnost Sandvik Coromant, která do své nabídky zařadila první frézu s oboustrannými břitovými destičkami s velkým počtem řezných hran, vyznačující se pozitivním průběhem záběru.

Pohled na břitovou destičku CoroMill 745 shora

Díky celkem 14 reálným řezným hranám je fréza CoroMill® 745 schopna nabídnout dobré řešení pro aplikace, kde nezbytnou podmínku jsou produktivní čelní frézování, nízké řezné síly a nízké náklady na obrobenou součást. K mnoha pokrokovým vlastnostem této inovativní frézy patří její nekonvenční úhel sklonu břitových destiček, který je navržen tak, aby zajišťoval velký, pozitivní úhel hlavního ostří, což ve svém důsledku přináší vynikající utváření třísek, klidný, tichý zvuk a nízké řezné síly.

Pozitivní myšlení

Oboustranné břitové destičky se již samozřejmě nějakou dobu používají, ale jejich koncepce má často za následek vyšší řezné síly než v případě jednostranných alternativ. Společnost Sandvik Coromant proto zahájila vývoj frézy s oboustrannými břitovými destičkami s velkým počtem řezných hran, která je schopna nabídnout jak nízké řezné síly, tak příznivé utváření třísky. Výhody rovněž přináší použití na pružných výrobních linkách nebo v případě, že je důležité maximální využití nástroje. V takových případech je vysoce pravděpodobné intenzivní využití této univerzální a produktivní čelní frézy, protože může nabídnout delší životnost nástroje při nižších nákladech na obrobenou součást. Navíc také může nabídnout další možnosti technikům, kteří vyžadují obráběcí proces s nižšími řeznými silami, např. z důvodu použití strojů s nízkým výkonem nebo pokud upínací přípravek není nijak zvlášť robustní.

Nižší náklady na obrobenou součást

Koncepce CoroMill® 745 byla vyvinuta pro hrubovací a polodokončovací operace na obrobcích z oceli a litiny (materiály ISO P a ISO K). Hlavním přínosem, vyplývajícím z použití této frézy s oboustrannými břitovými destičkami s velkým počtem řezných hran, je výrazné zlepšení ekonomiky výroby a nákladů na obrobenou součást. Pozitivní průběh záběru je v podstatě totožný jako u frézovacích koncepcí s jednostrannými břitovými destičkami, ale na rozdíl od nich má tato nová fréza břitové destičky s řeznými hranami po obou stranách. Předpokládá se, že díky 14 využitelným řezným hranám přinese výhody u všech operací s maximální hloubkou řezu až 5,2 mm (0,205″), používaných při čelním frézování.

Z vysoké produktivity, spolehlivé výkonnosti a nízkých nákladů na obrobenou součást, které přináší inovativní průběh záběru a odolné břitové destičky nástroje, bude mít prospěch především segment všeobecného strojírenství, ale významné výhody mohou očekávat také výrobci, působící v odvětvích, ve kterých je ve větší míře rozšířena automatizovaná výroba. Zhodnotit vyšší bezpečnost a předvídatelnější funkci a výkonnost této frézy budou schopné například strojírenské podniky využívající bezobslužnou výrobu.

U dobře známých automobilových dílů, jako jsou např. bloky motorů, ojnice, kardanové klouby, převodovky nebo zadní nápravy pro silniční i terénní vozidla, může fréza CoroMill® 745 nabídnout zlepšení z hlediska obráběcího procesu i nákladů. Klíčovou otázkou, na kterou se při vývoji této frézy soustředila hlavní pozornost, byla totiž spolehlivost. Pro řadu strojírenských závodů, které požadují bezproblémové, spolehlivé obrábění, je např. nezbytným předpokladem bezpečné ustavení břitové destičky. Kromě toho mají břitové destičky CoroMill® 745 záměrně velkou tloušťku a bezpečné uchycení a mají odolné, ostré řezné hrany zajišťující vysokou přesnost a stabilitu obráběcího procesu. Naproti tomu, jejich přesně broušené geometrie jsou navrženy tak, aby bránily vydrolování litinových obrobků, k němuž může často docházet v části obráběné plochy, kterou fréza vystupuje ze záběru.

Sedmihranné břitové destičky

Ke zjednodušení výměn jednotlivých řezných hran i celé břitové destičky v souladu s moderními požadavky na úsporu času a nepřerušovaný provoz stroje se svítícím zeleným světlem přispívá její poloha a sedmihranný (sedmiboký) tvar. Výměnu lze v praxi provádět, aniž by obsluha stroje musela sejmout rukavice. Při výměně břitové destičky ji během montáže může obsluha stroje ponechat v zubové mezeře, protože to umožňuje její konstrukční řešení a poloha v lůžku. Polohu břitové destičky lze navíc zajistit ještě před dotažením velkého šroubu M7 (použitého s ohledem na zvýšení provozní spolehlivosti). Další výhodou, kterou přináší použití velké díry pro šroub, je menší množství prášku, které firma Sandvik Coromant spotřebuje při výrobě břitové destičky, což je přínosem z hlediska životního prostředí.

Další užitečnou novinkou pro výrobní techniky je, že pro hrubovací operace, při kterých je důležité omezení sklonů ke vzniku vibrací, je až do průměru 160 mm (6″) k dispozici unikátní diferenciální zubová rozteč (rozteč typu MD). Tato střední zubová rozteč typu MD byla s pomocí pokročilých generických algoritmů vyvinuta tak, aby umožnila omezení sklonů ke vzniku vibrací při obrábění součástí, které jsou citlivé na rezonanci nebo odrazy vlnění. Dosažení rovnoměrného průřezu třísky umožňuje radiální kompenzace polohy břitové destičky. Společnost Sandvik Coromant navrhla rozteč MD speciálně jako prostředek pro řešení problémů spojených se vznikem vibrací, čímž nabídla dobrou alternativu k roztečím, jako např. M pro všeobecné aplikace nebo malé rozteči H umožňující zvýšení produktivity.

Pokud jde o geometrie břitových destiček, společnost Sandvik Coromant pro frézu CoroMill® 745 do nabídky zpočátku zařadila typ E-M30 a E-M50, přičemž E-M30 představuje první volbu pro obrobky z oceli a litiny, jakož i pro operace citlivé na vznik vibrací a v případě, že je požadována nižší spotřeba energie. E-M50 je naopak houževnatější geometrie vhodná pro náročnější operace nebo je-li požadována vyšší produktivita. E-M50 je rovněž vhodné zvolit pro obrobky z šedé litiny (GCI), se kterými se lze běžně setkat u řady aplikací v automobilovém průmyslu, jakož i pro obrábění nodulární litiny (NCI). A v neposlední řadě, tyto přesné geometrie v kombinaci s přirozeným lehkým průběhem záběru nástroje mohou pomoci snížit spotřebu energie a omezit kluk, kterému je vystavena obsluha stroje, což přispívá ke zlepšení pracovního prostředí.

Výhody pro celý podnik

Fréza CoroMill® 745, která je k dispozici jako standardní, skladem dostupná položka, má všechny předpoklady změnit oblast čelního frézování ku prospěchu celého podniku. Jako variantu upnutí lze zvolit upínací trn, spojku Coromant Capto® nebo upínací trn CIS, u fréz do průměru 160 mm (6″) v provedení s vnitřním přívodem řezné kapaliny. Všechna tělesa fréz CoroMill® 745 mají úhel nastavení 42 °, avšak plánovaná budoucí rozšíření sortimentu zahrnují také variantu pro vysoké rychlosti posuvu s úhlem hlavního břitu 25 °, která umožní rychlosti posuvu až 0,7 mm/zub (0,028″/zub).

www.sandvik.coromant.com/cz

Boční pohled na CoroMill 745 v řezu

CoroMill 745 se zubovou roztečí MD a H

CoroMill 745 se zubovou roztečí MD, nestabilní podmínky