Nezařazené | 6. 4. 2016

„Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti“

Tento moudrý citát, pana Tomáše Bati, si vzal za své i jednatel společnosti CNC Industry s. r. o., pan Tomáš Rosůlek. O jeho společnosti, která je na trhu dva roky, si budeme povídat v následujícím rozhovoru. Panu Rosůlkovi děkuji za čas, který si pro náš časopis vyhradil a přeji, ať se jeho společnosti daří i nadále.

Tomáš Rosůlek , jednatel společnosti CNC Industry s. r. o.

Společnost CNC Industry je na stránkách speciálu machining & tooling magazine nováčkem. Můžete v krátkosti přiblížit historii společnosti?

Společnost CNC Industry je na trhu od roku 2014. Již od začátku se snažíme poskytovat komplexní služby firmám používajícím CNC stroje. Všichni naši zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti s CNC stroji a díky tomu si troufám tvrdit, že jsme schopni vyřešit většinu požadavků ze strany zákazníka.

Co je hlavním předmětem Vaší činnosti, co vše nabízíte zákazníkům?

V zásadě můžeme naše portfolio služeb rozdělit na čtyři oblasti, a to jsou: servis a údržba CNC strojů, prodej zánovních a použitých CNC strojů, servis, prodej a instalace průmyslových robotů (např. ABB) a prodej náhradních dílů pro CNC stroje.

Na co především musí zákazník dbát při nákupu použitého obráběcího stroje? Lze obecně vytvořit nějakou šablonu, podle které při výběru postupovat?

Samozřejmě lze vytvořit obecnou šablonu, která specifikuje typ stroje a požadované parametry. Většinou ale při rozhodování o koupi stroje hraje roli více faktorů, např. typ řídícího systému, rok výroby, celkové vybavení stroje a případné opce, pokud jsou součástí stroje, apod. Největší riziko při nákupu použitého stroje ale samozřejmě představuje jeho technický stav. V naší společnosti CNC Industry se snažíme o to, abychom pro zákazníka vybrali takový stroj, který bude ve výborném technickém stavu, a tedy prakticky vyloučili případné riziko, že by se objevily závažné problémy po jeho koupi. Zároveň jsme schopni zajistit vše od převozu stroje, jeho následnou montáž, zapojení i vyškolení obsluhy.

Zaměřujete se výhradně na CNC stroje od jednoho výrobce, nebo nabízíte pestřejší výběr?

Vzhledem k tomu, že zajišťujeme stroje pro naše zákazníky na základě jejich často konkrétních požadavků, tak se ani nemůžeme zaměřovat na jednoho výrobce strojů. Naopak velmi často nabízíme zákazníkovi i více variant, které odpovídají jeho potřebám z hlediska technických parametrů, a tím má větší možnost volby.

Z jakých zemí jdou obráběcí stroje nejvíce na odbyt? Je například větší poptávka po strojích z Evropy?

Nejčastěji jsou to určitě okolní státy a z širšího pohledu celá Evropa. Ten důvod k tomu je daný samozřejmě jednak tím, že jak v České Republice, tak i v zemích okolo nás, je silná průmyslová a strojní výroba, a tedy velký počet firem v této oblasti, které postupně obměňují strojní park. a tím se do oběhu dostává poměrně široká nabídka použitých CNC strojů. Zároveň je jednodušší související proces nákupu stroje a jeho doručení koncovému zákazníkovi.

Zajišťujete také opravy CNC strojů. S jakými problémy se setkáváte nejčastěji?

Ano, zajišťujeme i opravy CNC strojů včetně pravidelných servisních kontrol a údržby. Co se týká nejčastějších problémů, tak mezi ty hlavní, které samozřejmě nejvíce ovlivňují provoz a výrobu, patří poškození vřeten CNC strojů. Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní část stroje, která je samozřejmě i nejvíce namáhaná, tak riziko, že dojde k poškození, ať už opotřebením nebo kolizí, je poměrně značné. Proto doporučujeme provádět pravidelné servisní kontroly, které mohou případné problémy odhalit v předstihu. Nicméně v případě, že by přesto byla potřeba oprava například právě vřetena, tak naše společnost nabízí i tuto službu.

Pane Rosůlku, máte nějaké motto, kterým se řídíte při jednání se zákazníky?

Snažím se řídit dvěma citáty Tomáše Bati: „Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.“ A: „Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím.“

Děkuji za rozhovor.

redakce Infocube
machining & tooling magazine