Ostatní operace | 5. 11. 2018

Konkurenční výhody emulzní technologie pro obrábění – Henkel Bonderite duaLCys

V posledních desetiletích se firma Henkel významně etabluje jako přední dodavatel chemických technologií v oblasti kovoprůmyslu. Jednou z klíčových technologií, která se stala významným nástrojem v získání větší účinnosti a bezpečnosti procesu obrábění a čištění, je inovativní technologie Bonderite duaLCys.

Důvody úspěchu Bonderite duaLCys v oblasti vodou mísitelných emulzí
Bonderite duaLCys je nově formulovaný unikátní emulzní systém pro oblast obrábění a čištění kovů. Je součástí komplexního individualizovaného portfolia procesních řešení společnosti Henkel pro kovoobráběcí průmysl, od odlévání, přes strojní obrábění až po finální montáž. Technologie Bonderite duaLCys nabízí výrazná zlepšení ve všech hlavních konkurenčních kritériích, jako je spotřeba kapalin, nástrojů, času, energií a množství odpadu, ale i kvalitu vyráběných produktů a také bezpečnost procesů.

Lepší pracovní podmínky a výsledky procesu
Dvousložková emulze Bonderite duaLCys kombinuje výhody ve vodě mísitelné řezné kapaliny BONDERITE L-MR 21466 s neutrálním odmašťovacím přípravkem BONDERITE C-NE 10466. Vodou ředitelná lubrikační složka se vyznačuje velmi malou velikostí micely, která je 5 až 10krát menší v porovnání s běžně používanými mazivy. Vytváří jemně dispergovanou emulzi bez obsahu baktericidů a bóru, s vysokou mazací schopností, dobrou ochranou proti korozi a skvělými oplachovými vlastnostmi, které umožňují „předčištění“ dílů již v procesu obrábění. Neutrální odmašťovací přípravek je dostatečně účinný již při pokojové teplotě a je vhodný jak pro postřikové, tak ponorové linky bez nutnosti používání aditiv jako jsou boritany nebo formaldehyd. Proces Bonderite duaLCys využívá synergie mezi oběma používanými procesními kapalinami, kdy odmašťovací lázeň může být 100% recyklována zpět do mazací lázně, čímž se výrazně redukuje množství likvidovaného odpadu.
Obráběcí kapalina Bonderite duaLCys je vhodná pro většinu železných i neželezných kovů včetně oceli, nerezové oceli, hliníku, slitin hliníku a sloučenin titanu. Zakládací koncentrace obráběcí emulze je o dvě třetiny nižší než u konvenčních přípravků a též koncentrace doplňovacího roztoku je snížena z obvyklých 2,0 % na 0,4 %. Výsledkem obráběcího procesu s použitím obráběcí emulze Bonderite duaLCys jsou méně mastné, mnohem více suché obrobené díly se sníženým množstvím výnosu maziva až o 70 %.

Porovnání standardní technologie (nahoře-červeně) s technologií Bonderite duaLCys (dole-zeleně)

Dávkování pomocí čerpadel LDT Dosatron
Pro spolehlivé a přesné dávkování obou složek procesu Bonderite duaLCys v nízkých koncentracích je využíváno sériového zapojení dvou proporcionálních neelektrických čerpadel LDT Dosatron. Tato dávkovací čerpadla, která nejprve smísí odmašťovací složku s vodou a následně přimíchají lubrikační složku, zajistí homogenní směs pro objemové doplňování ztrát vypařováním a výnosem maziva. Použití dvou LDT Dosatron proporcionálních čerpadel napojených přímo na přívodní vedení vstupní vody vede k dalšímu zvýšení energetické účinnosti a udržitelnosti obráběcího procesu.

Dávkovací stanice přípravy emulze

Skutečné výhody
Technologie Bonderite duaLcys je okamžitě použitelná, nákladově efektivní alternativa ke konvenčním systémům. Lze ji použít bez jakýchkoliv změn stávajícího zařízení a bez dodatečných investic, takže návratnost je mimořádně rychlá. V automobilovém průmyslu může tento proces poskytnout významnou konkurenční výhodu výrobcům OEM, dodavatelům Tier 1 a velkým obráběcím společnostem. Umožňuje nákladově efektivnější a udržitelnější způsob výroby se snížením provozních nákladů až o 40 %, zvýšením výkonu, úsporou energie, snížením odpadu a zlepšením pracovních podmínek.


Henkel ČR, spol. s r. o.
Divize Adhesive Technologies
Ing.Tomáš Hos, Ing. Petr Suchan, Ph.D.
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
Tel.: +420 220 101 512, -511, -513
tomas.hos@henkel.com
www.henkel-adhesives.cz