Ostatní operace | 12. 5. 2019

MAG Centrum, s.r.o.: Magnetický upínací systém s technologií nulových bodů

Modulární magnetický systém vybavený přesným rastrem otvorů vhodných pro rychlé a přesné polohování předobrobených dílců, palet a upínacích přípravků. Produkt vznikl ve spolupráci s firmou Gerardi, která poskytla své bohaté znalosti a zkušenosti v oblasti výroby zařízení s nulovými body.

Flexibilní a praktický, takový je rozsáhlý upínací povrch pro umístění obrobku různých rozměrů a tvarů, při zajištění maximální přesnosti polohy mezi obrobkem, magnetickým modulem a stolem stroje.

Hlavní vlastnosti:

 • elektropermanentní magnetický okruh v monolitické konstrukci s nepropustným celoocelovým povrchem,
 • kruhové pohyblivé nástavce s automatickým vyrovnáváním (přizpůsobením tvaru obrobku),
 • rovnoměrné upnutí na celé kontaktní ploše dílce,
 • přesný rastr kalených pouzder v neutrálních plochách magnetu,
 • adaptéry s kolíky referenčních nulových bodů s přesností 0,005 mm,
 • adaptéry a ustavovací věže ve stejné výškové hladině jako pólové nástavce,
 • vysoce flexibilní upínací plocha.

Exkluzivní a patentovaná technologie

Elektropermanentní magnetický okruh MillTec je skutečně bezpečný: magnetická síla (až 16 kg/cm2 na ploše pólu) není ohrožena žádným výpadkem elektrického proudu. Paleta je tedy zcela autonomní a po upnutí obrobku, může být zcela odpojena od elektrického přívodu.

Patentovaná monolitická technologie s integrovanými póly, dělá z modulu MillTec robustní a stabilní zařízení s dlouhou životností. Nízká hmotnost magnetické palety umožňuje upínání těžkých obrobků bez nadbytečného zatížení stroje.

Magnetické moduly Milltec jsou připevněny ke stolu stroje pomocí předpřipravených otvorů a přesně uloženy pomocí broušených bočních dorazových ploch nebo prostřednictvím ustavovacích kolíků.

Rychlý a přesný

Přesný rastr je vytvořen v neutrálních částech magnetické desky integrovanými kalenými pouzdry. Adaptéry firmy GERARDI jdou navrženy pro spojení s přesnými kolíky instalovanými na obráběném dílci nebo paletě s následným magnetickým upnutím.

Rovnoměrné upnutí magnetickou silou zabraňuje veškerým pnutím, tlakům a deformacím dílce. Zajišťuje absolutní eliminaci vibrací během obrábění.

MillTec ZERO zvyšuje produktivitu, zlepšuje efektivitu, redukuje náklady. umožňuje rapidní návrat investice a splňuje všechny požadavky moderního průmyslu 4.0.

Hlavní přednosti:

 • přesné polohování a snadná opakovatelnost,
 • žádná spotřeba energie během obrábění,
 • rovnoměrné upnutí,
 • minimalizace vibrací,
 • 5 přístupných stran na jedno upnutí,
 • plné využití rozjezdů stroje,
 • rychlé ustavení obrobku,
 • automatické vyrovnání,
 • žádná náročná údržba.

www.magcentrum.cz