Nástroje | 3. 5. 2021

Nákladově efektivní soustružení ocelí

V důsledku rostoucí konkurence vzniká potřeba snižovat výrobní náklady. Klíčovou strategií je výběr spolehlivých řešení a maximální využití stroje vedoucí ke snížení nákladů na obrobenou součást. Přečtěte si více o tom, jaké řešení může být pro vás nejpřínosnější z hlediska toho, jaké máte potřeby při soustružení.

https://www.sandvik.coromant.com/cs-cz/campaigns/pages/gain-an-edge-in-steel-turning.aspx?utm_source=advertising&utm_medium=oneindustry&utm_campaign=steel-turning-middle-europe-en


www.sandvik.coromant.com