Informujeme | 10. 4. 2018

Nástrojárna VAPI začala využívat modul software SolidCAM

iMachining pro maximální využití svých kapacit. 3D iMachining poskytuje vynikající výsledky při 3D frézování.

3D iMachining je automatické, vysokorychlostní, optimalizované hrubování s „redukcí schodků“ a také zbytkové hrubování jak prizmatických, tak obecných 3D tvarových součástí. Ve spolupráci se svými partnery a konstruktéry se také VAPI podílí na vývoji výlisků a dílů. Zajišťuje simulaci a analýzu procesu vstřikování, ověří možnosti dosažení požadovaných kvalitatiních parametrů nových výrobků. Na základě výsledků analýzy je možné ještě ve fázi vývoje optimalizovat konstrukci výlisku s cílem zajistit maximální efektivitu následujících fází, jako je konstrukce a výroba nástroje, jeho optimalizace a vlastní technologie sériové výroby dílů.

Nástrojárna VAPI byla založena již v roce 1993. Od prvopočátku se zabývá výrobou přesných náhradních dílů, komponentů do strojních linek a drobných přípravků pro renomované odběratele.

Redakčně zpracováno z www.vapi.cz