Informujeme | 6. 4. 2016

Nové CNC v PSP machinery Přerov

Společnost PSP Machinery je zaměřena a vybavena strojním parkem na výrobu těžkých a středně těžkých strojírenských zařízení a komponentů pro užití v různých průmyslových odvětvích.

PSP Machinery disponuje dvěma výrobními halami – Těžkou strojírenskou halou a Těžkým mechanickým a montážním provozem. Je předním dodavatelem těžkých strojírenských výrobků a jedním z nejlépe technologicky vybavených výrobních závodů v oblasti těžkého průmyslu, s ojedinělým strojním vybavením, které slouží k výrobě velkorozměrových a velmi hmotných zařízení.

Kromě specifických strojů se na obou halách nachází zařízení pro ruční a automatové svařování, montážní střediska, zkušebny a lakovny. V lednu 2016 bylo uvedeno do provozu nové CNC horizontální vyvrtávací centrum, které výrazně navýší výrobní kapacity a rozšíří technologické možnosti.

Nové CNC horizontální vyvrtávací centrum bylo uvedeno do provozu v lednu 2016. Zprovozněním výrobního centra se výrazně navýší výrobní kapacity a rozšíří naše technologické možnosti. Parametry nového centra jsou:

  • výška – 8 m,
  • pojezd – 17 m,
  • hloubka – 2,6 m,
  • nosnost – 80 tun.

www.pspmachinery.cz