Přenos | 6. 4. 2016

Novinky ve strojním vybavení u společnosti BANES spol. s r. o.

Firma Banes, spol. s r. o. byla založena v lednu 1993 jako strojírenský podnik zabývající se obráběním na zakázku, převážně na soustružnických automatech. O rok později došlo k rozšíření činnosti firmy o montážní strojírenské práce v hromadných sériích. Společnost je dodnes rozdělana do dvou divizí – divize Obrábění a divize Montáže.

Divize Obrábění se zabývá výrobou přesných rotačních dílců a pracuje zde přibližně 50 zaměstnanců.

Divize Montáže se zabývá montážemi v hromadné výrobě, převážně montáží jemné mechaniky, úhlových kloubů a dalších podsestav. V této divizi pracuje rovněž přibližně 50 zaměstnanců.

Od začátku roku 2016 se strojový park společnosti rozrostl o tyto stroje:

  • Obráběcí centrum FANUC ROBODRILL,
  • Plně automatický tvrdoměr KB 30 S s optickým zoomem od výrobce KB Prüftechnik,
  • CNC stroje STAR SR 10 J a STAR SB 20 RG.

www.banes.cz