Frézování | 8. 5. 2019

Překvapení z Varnsdorfu

Společnost TOS VARNSDORF a. s., přední evropský výrobce obráběcích strojů, letos představila překvapivou novinku, která razantně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně. Obchodní ředitel Miloš Holakovský k vývoji nových strojů poznamenává: „Za posledních osm let se nám daří držet inovační cyklus, každé dva roky vyrobíme a představíme jeden nový stroj. Rok 2019 je výjimečný, v tomto roce představujeme dva nové, absolutně odlišné stroje.“ Jednou z novinek je další verze obráběcího centra WHT 130, tím přelomovým produktem je však portálový stolový stroj WVM 2600 T. Poprvé ve své stošestnáctileté historii firma přichází na trh ve výrobně doposavad nepokrytém segmentu, kterým jsou portálové stroje.

Potřebovali jsme doplnit nabídku technologií našich horizontek,“ popisuje začátek vývoje portálového stroje vedoucí marketingu Michal Macháček a dodává: „Naší snahou je rozšířit portfolio výrobků tak, abychom mohli našim zákazníkům nabízet stroje, které umožňují využití technologií pro obrábění svrchu. Naše portálové stroje jsou tak schopné obrábět hliníkové formy, titanová křídla, lože a stojany obráběcích strojů a další obrobky podobného charakteru.“
Portálové stroje z Varnsdorfu mají obdobné výkonové parametry jako v současnosti vyráběné frézovací a vyvrtávací stroje. Stroj WVM 2600 T je určen pro přesné a vysoce produktivní souřadnicové frézování, vrtání, vyvrtávání a řezání závitů zejména obrobků velkých rozměrů a hmotností nebo prostorově členitých obrobků z litiny, ocelolitiny a oceli, ale i materiálů používaných v oblastech automotive a aerospace. Stroj je možné doplnit řadou přídavných technologických zařízení, která značně rozšiřují jeho technologické možnosti. Tento stroj je koncipován jako stolový portálový stroj se svisle výsuvným smykadlem. Je nabízen v provedení s trvalým nasazením technologického příslušenství nebo v provedení s automatickou výměnou technologického příslušenství. „Současné provedení vřeteníku odpovídá technologiím našich horizontek,“ upřesňuje Michal Macháček charakteristiku stroje a pokračuje: „Připravujeme další provedení stroje, které bude pro obrábění lehko obrobitelných materiálů vybaveno vhodnou frézovací hlavou s vyššími otáčkami, a to jak z naší produkce, tak hlavou s elektrovřetenem.“
Rám stroje WVM 2600 T je tvořen sestavou podélného lože s pojízdným stolem, nad kterým je umístěn příčně vedený vřeteník pohybující se po příčníku, jenž je upevněn na dvou svislých stojanech. Všechny díly rámu jsou provedeny jako tuhé, optimálně dimenzované a žebrované odlitky z ocelolitiny, ze šedé nebo tvárné litiny. Podélné lože se skládá ze dvou či více částí (z modulů 3 500, 4 000 a 5 500 mm) podle délky pojezdu X. Je provedeno jako odlitek ze šedé litiny. Nese dvě dráhy lineárního valivého vedení a ozubený hřeben pro pojezd stolu. Příčník je proveden jako odlitek z šedé litiny. Vodorovně v souřadnici Y se po něm pohybuje přestavitelný vřeteník, který nesou tři dráhy lineárního valivého vedení a náhon osy Y, v těle vřeteníku je svislé vedení pro výsuv smykadla v ose Z.

Základním tělesem vřeteníku je tuhý odlitek z tvárné litiny, toto těleso tvoří vedení pro svisle přestavitelné smykadlo vyrobené z ocelolitiny. Náhon otáček náhonové hřídele ve smykadlu je odvozen od výkonného elektrického regulačního pohonu přes robustní převodovou skříň. Dva mechanické stupně převodovky jsou řazeny automaticky. Náhon z převodovky na náhonový hřídel je proveden přes torzně tuhou spojku. Na vřeteníku je umístěn motor včetně řemenového převodu a kuličkového šroubu pro výsuv smykadla, koncové vypínání a odměřování smykadla a bezpečnostní brzda výsuvu smykadla. Smykadlo je vedeno čtyřmi dráhami lineárního vedení. Hmotnost smykadla je vyvažována symetricky po stranách hydraulickými válci.
Společnost chce tímto novým výrobkem oslovit nové zákazníky na všech světových trzích, kam v současnosti dodává horizontky. „Současně také chceme portálové stroje nabízet těm svým zákazníkům, kteří vedle již používaných horizontek preferují pro některé technologie portálové řešení, protože to umožňuje dosáhnout lepší tuhosti při upnutí obrobků,“ nastiňuje nejbližší obchodní plány společnosti Michal Macháček. „Oslovujeme zákazníky nejen z našeho segmentu, tedy obecné strojařiny, ale především z energetického, automobilového a leteckého průmyslu. Věříme, že právě v těchto průmyslových oblastech naše portálové stroje najdou největší uplatnění.“
Stroj WVM 2600 T je první v řadě. „Kromě již nabízených stolových strojů je vyvíjen další typ – spodní gantry,“ hovoří o dalším rozvoji nabídky portálových strojů Michal Macháček, „u něhož mohou pro upnutí obrobku sloužit nejen upínací desky a otočné stoly, ale také například karuselovací stoly,“ doplňuje.
TOS VARNSDORF tak letos představuje další opěrný pilíř své produkce (těmi stávajícími jsou osvědčené a oblíbené stolové a deskové vodorovné vyvrtávačky) a svojí rozšířenou nabídkou dává zákazníkům k dispozici možnost využít stroje s moderní technickou koncepcí konstrukce a vysokou úrovní výkonnostních parametrů.


www.tosvarnsdorf.cz