Přenos | 16. 11. 2015

„Productivity+ Active Editor Pro”

Generátor měřicích cyklů pro obráběcí stroje

Dříve než jsme ochotni přijímat informace o nějakém produktu, studovat jeho vlastnosti, věnovat mu svůj čas nebo dokonce peníze, chceme logicky vědět, proč bychom vlastně takovou věc měli chtít. Co nám přinese?

Každý, kdo někdy použil dotekovou sondu na CNC obráběcím stroji ví, že CNC systém musí obsahovat alespoň nějaké měřicí cykly. Tedy připravené podprogramy, které na stroji obstarají elementární měřicí úkony a předají změřené hodnoty k dalšímu zpracování. Takové jednotlivé cykly lze buď spouštět jednotlivě v manuálním režímu nebo je volat z technologického programu v automatu, výsledky číst v určených proměnných a dále libovolně používat.

Samotná spínací doteková sonda totiž není nic jiného než rychlý a přesný spínač, který při doteku zastaví stroj a předá CNC systému povel k zaznamenání souřadnic. Bez připravených cyklů by tedy NC programátor nebo operátor byl odsouzen k neustálému počítání středů kružnic, rovin, sklonů a průsečíků přímo ve svých programech. Jako kdybychom k počítači připojili periferní zařízení, ke kterému nemáme „driver“…

Výrobci CNC systémů dnes běžně uvádějí, jaké měřicí cykly pro nástrojové i obrobkové sondy dávají k dispozici. Chlubí se třeba tím, že nová verze systémového SW už umí natočit systém souřadnic „oťukáním“ křivě naloženého kusu a že příští verze za rok už bude možná umět dopočítat 3D roh obrobku! Jiné CNC systémy zase neposkytují nic a nechávaji to na výrobcích strojů nebo dotekových sond, asi proto, že vědí, kolik různých požadavků, připomínek a reklamací si tím ušetří.

Firma Renishaw kdysi dotekovou sondu vymyslela, nasbírala za 40 let jejího používání spoustu zkušeností a přicházi s poměrně jednoduchou a přesto do určité míry revoluční myšlenkou:


Dejme uživatelům jednoduchý nástroj,
ať si vytváří své cykly sami.


Sonda zatím není „plug and play“, stále potřebujeme „driver“ ke svému „operačnímu systému“, ale můžeme si ho vygenerovat sami. Myšlenka je na světě, výkonné počítače běžně dostupné, stačí už jen chytře využít nasbírané zkušenosti a dotáhnout věc do konce.

Productivity+ je software pro PC, který umožňuje uživatelům CNC obráběcích strojů, technologům a programátorům naprogramovat vlastní měřicí cykly a jednoduše je vložit do jejich NC programů pro libovolný, běžně používaný CNC systém! Programátor – operátor pracuje tak, že:

  • importuje model obráběného dílce,
  • zvolí si na něm počátek systému souřadnic a vybere sondu z databáze,
  • zvolí prvek, který chce měřit (bod, přímka, rovina, kružnice, roh…) případně nástroj a jeho měření,
  • zvolí akci plynoucí z výsledku měření (chybové hlášení, úprava korekce nebo posunutí apod.),
  • odsimuluje pohyby měřicí sondy vůči modelu, aby odhalil a opravil případné kolize,
  • spustí post-procesor pro určený (libovolný) řídicí systém,
  • nahraje výsledný program do systému – FANUC, Heidenhain, Mitsubishi, Siemens, jak je ctěná libost.

A máme to, co jsme chtěli na začátku: Cykly v CNC systému, které obslouží nástrojovou i obrobkovou sondu a které jsou navíc ušité na míru dané technologii. Tomu, kdo celý technologický program vytváří na PC, umožňuje SW Productivity+ zakomponovat měřicí cykly přímo do tohoto uživatelského programu, což je ideální nástroj k mezioperačnímu měření, zabránění výroby zmetků nebo alespoň jejich zachycení přímo na stroji, rozhodnutí o jejich opravitelnosti apod. Všechny změřené parametry i korekční zásahy do CNC lze samozřejmě dokumentovat a uchovávat.

Pokud se Vám zdá, že takový SW by Vám pomohl a usnadnil práci, rádi Vám poskytneme další informace nebo zkušební verzi.

Ing. Jan Loos, www.renishaw.cz