Frézování | 2. 5. 2019

Řešení Power skiving je 2–3krát rychlejší než výroba ozubení obrážením

Díky společnosti Sandvik Coromant se otevřela cesta k výrobě ozubených kol na obráběcích centrech na jediné upnutí

Nové řešení pro metodu Power skiving, jehož součástí jsou i frézy CoroMill® 178 a CoroMill® 180 značky Sandvik Coromant, bylo uvedeno s cílem umožnit výrobcům automobilů dokončit na víceúčelových obráběcích strojích a obráběcích centrech na jediné upnutí součásti s ozubením nebo drážkováním. Procesy využívající metodu Power skiving jsou mnohonásobně rychlejší než obrážení a flexibilnější než protahování, a rychle se proto stávají efektivní a flexibilní alternativou pro výrobu ozubení a drážkování.

Součástí řešení Sandvik Coromant pro metodu Power skiving jsou slinované frézy pro upínání na trn, slinované stopkové frézy a frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami. Frézy CoroMill 178S (ze slinutého karbidu) jsou určeny pro aplikace v hromadné výrobě, u kterých je vyžadováno obrábění s dlouhou životností nástrojů prováděné při vysokých otáčkách, naproti tomu frézy CoroMill 178H (práškovou metalurgií vyráběné HSS oceli) jsou určeny pro všeobecné použití při obrábění osazených ploch nebo malých průměrů. Tyto nástroje nabízejí ve srovnání s nástroji s vyměnitelnými břitovými destičkami nejvyšší přesnost z hlediska obvodového házení a zubové rozteče, což přináší lepší kvalitu výsledného profilu ozubení nebo drážkování. V závislosti na kvalitě nástroje lze běžně provést jeho renovaci až 10krát.
Frézy CoroMill 180 s vyměnitelnými břitovými destičkami jsou určeny pro hrubování široké škály ozubených profilů (modul 2-9) ve velkosériové výrobě. Jednou z řady jejích významných vlastností je pozitivní úhel čela, který přináší lehký průběh záběru a umožňuje obrábění za sucha, což vede k úsporám nákladů na řeznou kapalinu a pomáhá chránit životní prostředí.
„Volbou frézy pro metodu Power skiving lze dosáhnout jak vysoké výkonnosti, tak i optimalizovaného výsledného profilu,“ říká Harish Maniyoor, globální produktový manažer pro oblast automobilového průmyslu ze společnosti Sandvik Coromant. „Vedle možnosti obrábění na jedno upnutí, nabízejí tyto nástroje i vyšší kvalitu a úsporu času a nákladů. Ve srovnání s obrážením ozubení lze reálně očekávat zkrácení času cyklu o cca 50 %, což pomáhá výrazně snížit náklady na obrobenou součást. Je také třeba konstatovat, že pokud jde o výrobu nových, kompaktních automobilových hnacích ústrojí, je metoda Power skiving mnohem flexibilnější než odvalovací frézování.“
Aby všechny nástroje přesně splňovaly požadavky zákazníků, vyrábějí se jako speciální zakázková řešení. Díky optimalizované konstrukci nástrojů tato metoda na výrobní úrovni umožnila až 15násobné zrychlení ve srovnání s obrážením a prokázala mnohem vyšší flexibilitu než protahování, přitom navíc umožnila i dosažení vyšší kvality. Vývojem se rovněž podařilo dosáhnout zvýšení provozní flexibility u koncových zákazníků, protože výroba se přesunula ze speciálních obráběcích strojů v dílnách dodavatelů na jejich vlastní obráběcí centra. Navíc se díky snížení neplánovaných prostojů zvyšuje spolehlivost obráběcího procesu.
K těm, kterým přináší největší výhody, patří výrobci v automobilovém průmyslu, protože tyto nástroje podporují nové vývojové trendy v oblasti výroby hybridních vozidel, jakož i elektrických pohonů osobních a nákladních automobilů, traktorů a stavebních strojů. K typickým aplikacím patří výroba vnějšího a vnitřního ozubení a drážkování – včetně čelních ozubených kol s přímými a se šikmými zuby – automobilových hnacích ústrojí, jakož i celé řady jiných typů ozubených kol, drážkovaných hřídelů, součástí spojek, pastorků, synchronizačních kroužků a součástí homokinetických kloubů.

Podrobnější informace naleznete na:

www.sandvik.coromant.com/cs-cz/products/coromill_178;
www.sandvik.coromant.com/cs-cz/products/coromill_180


www.sandvik.coromant.com/cz