Informujeme | 11. 9. 2017

Rozšíření výrobních technologií ve firmě KOVO Dřizgevič

Za podpory dotačních programů Evropské unie probíhá v této dynamicky se rozvíjející společnosti modernizace strojového parku.

Cílem projektu, s realizací v letech 2017–2019, je pořízení moderních špičkových výrobních technologií s vyššími užitnými a technickými parametry, které umožní zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a posílení pozice nejenom na tuzemském trhu, ale i v zahraničí. Firma od června vlastní licenci softwaru NX CAM, která zajišťuje plnohodnotné obrábění všech tvarových ploch a jiných složitějších součástí. Společnost dále vlastní licenci softwaru SolidEdge, která také zajišťuje větší konkurenceschopnost.

V rámci projektu se jedná o investice, které vhodně doplní stávající výrobní technologie a umožní vyřešit nedostatečnou výrobní kapacitu, zvýšit požadovanou kvalitu a užitné vlastnosti výrobků společnosti. Zároveň bude uspokojena neustále se zvyšující poptávka ze strany odběratelů společnosti po vysoce přesných kovových výrobcích a společnost bude schopna získat nové zákazníky bez nutnosti kooperací či hledání subdodavatelů.

Společnost Kamil Dřizgevič – kovoobrábění, podniká v oblasti kovovýroby již od roku 1994.

Redakčně zpracováno z www.kovodrizgevic.cz