automatizace | 15. 9. 2018

Samostatná výrobní buňka se zvlášť krátkou dobou zprovoznění – Obráběcí centrum firmy SW nabízí díky nově vyvinutým zakládacím komponentům s integrovaným robotem a zásobníkem nástrojů ucelené řešení „Plug & Play“.

Výrobní linky se zásobou dílů na jednu směnu se uplatňují ve vícero oblastech mechanického obrábění komplexních dílů – od automobilového průmyslu přes medicínskou techniku až po jemnou mechaniku. U mnohých stávajících automatizovaných řešení se přitom ale jedná o dvojdílné systémy, kterých integrace do procesního řetězce je časově i finančně náročná.

Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW), odborník na náročné, na míru šité výrobní systémy pro obrábění kovů, navrhla dvě nové výrobní buňky „Plug & Play„ , které výrazně zkracují čas zprovoznění u zákazníka. Zařízení se skládá ze známého obráběcího centra BA 222, resp. BA W02-22 a z nově vyvinutého zakládacího modulu s integrovaným šestiosým robotem a vertikálním paletovým zásobníkem pro polotovary a obrobky.

Aby se tomu v budoucnu předešlo, navrhla firma Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW), odborník na náročné, namíru šité výrobní systémy pro obrábění kovů, dvě nové výrobní buňky „Plug & Play„ , které výrazně zkracují čas zprovoznění u zákazníka. Zařízení se skládá ze známého obráběcího centra BA 222, resp. BA W02-22 a z nově vyvinutého zakládacího modulu s integrovaným šestiosým robotem a vertikálním paletovým zásobníkem pro polotovary a obrobky. Modul umožňuje zakládání a vykládání dílů v překryvném čase a ve výrobě u SW se kompletně přišroubuje na základní stroj. Stroj, robot a zásobník dílů jsou řešeny podle požadavek zákazníka a jak je u SW zvykem, umožňují pověšení na hák jeřábu. Stropní montáž robota pak poskytuje větší volnost pohybu. Zásobník kusů je vysunutý na stranu a umožňuje tak při malém nároku na prostor i ruční zakládání dílů do stroje. Výrobní buňka se zakládacím modulem se dále plánuje pro model BA 322.

Firma Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW) se sídlem v Schramberg-Waldmössingenu je globálním dodavatelem řešení pro náročné, na míru šité výrobní systémy pro obrábění kovů. Hlavnou kompetenci tvoří vícevřetenové vysokovýkonné obráběcí centra, kterých bylo instalováno mezičasem přes 3.000 u zákazníků z nejrůznějších oborů. Firma také ve vlastním technologickém středisku průběžně vyvíjí nové možnosti obrábění, anebo optimalizuje stávající techniky obrábění, aby byla schopna nabídnout to správné řešení pro každou aplikaci. Firma dále nabízí rozsáhlé spektrum služeb a poradenství. SW v současnosti zaměstnává celosvětově kolem 700 zaměstnanců a v roce 2017 dosáhla obrat 305 milion EUR.

Pro zvlášť stísněné prostorové poměry je výrobní bunka k dispozici i v provedení rohového řešení zakládacího modulu. Táto varianta se vyznačuje obloukovou formou dveří prostoru robota Diese Variante a umožňuje témeř neomezený přístup ke všem seřizovacím pracím u zakládacího prostoru.

www.sw-machines.de