Informujeme | 9. 2. 2019

Soustruh Českých drah zrychlí a zlevní údržbu

Národní dopravce, společnost České dráhy, a. s., se od září může pochlubit novým podúrovňovým soustruhem pro údržbu kol a brzdových kotoučů.

Unikátní stroj umožní společ­nosti výrazně snížit náklady na údržbu o desítky milionů korun. Dokáže totiž zkrátit potřebnou dobu na údržbu kol z několika dní doslova na několik hodin. Zařízení je umístěné v nově vybudované hale ve středisku údržby Praha Jih, v níž se České dráhy starají o největší počet osobních vozů a lokomotiv v České republice. Soustruh dokáže naprosto přesně reprofilovat jízdní plochy kol i brzdových kotoučů v mnohem kratší době než stroje, které jsou v tuzemsku doposud používány. Je tedy v České republice ojedinělý svým provedením i komplexností vyu­žití. „Pravidelná úprava jízdní plochy kol, odborně označovaná jako reprofilace, totiž prodlužuje životnost dvojkolí až na dvojnásobek,“ potvrdil Miroslav Kupec, předseda představenstva a generální ředi­tel ČD. Zařízení může obrábět železniční dvojkolí i brzdové kotouče přímo na vozidlech, tedy aniž by se musely tyto komponenty z vozidel odmontovat. Další předností tohoto přístroje je možnost přistavit k údržbě ucelené jednotky bez nutnosti rozpojení, což je výhodné hlavně při údržbě jednotek řad 440, 471, 640, 650, 680 anebo railjetu. Soustruh splňuje podmínky pro údržbu vozidel do rychlosti 200 km/h. Dodavatelem technologie, respektive zařízení U2000-400D, je německá společnost Hegenscheidt MFD.

Redakčně upraveno z www.zeleznicar.cd.cz