Informujeme | 20. 5. 2019

Společnost Koyo Bearings pořídila nové vrtací centrum za 6 milionů korun

Společnost Koyo Bearings Česká republika s. r. o., která se zabývá výrobou ložisek, pořídila do svého strojového parku nové vrtací centrum, určené pro vrtání mazacích otvorů. Toto na zakázku vyrobené zařízení nahradilo původní, technologicky zastaralé, švýcarské vrtačky z roku 1992. Investice dosáhla částky 6 milionů korun.

Svým jednodušším a rychlejším seřízením by vrtací centrum mělo ulehčit práci především seřizovačům, kterým seřízení současného vrtacího stroje zabere spoustu času. Ušetřený čas tak budou moci seřizovači využít efektivněji u jiné pracovní činnosti. Díky rychlosti seřízení se dokáže zařízení podřídit také variabilitě výrobního portfolia společnosti, jelikož umožní pokrýt celé spektrum současných i budoucích vrtaných kroužků.

Redakčně zpracováno z materiálů www.koyobearings.cz