Přenos | 10. 4. 2018

Společnost Preciosa a. s. rozšiřuje od ledna 2018 v závodě v Brodku u Konice technologii o konstrukčně-výrobní řešení upínacích přípravků

Od 1. 3. 2018 také nově rozšiřuje strojový park o CNC soustruh B 565 YS, který je vybaven 12polohovou revolverovou hlavou, C-osou, Y-osou a protivřetenem. Průměr tyče je 65 mm s maximálním průměrem soustružení 240 mm.

Redakčně zpracováno z www.strojirny.preciosa.com