Ostatní operace | 3. 10. 2019

Vážení uživatelé produktů HEIDENHAIN

Zveme Vás na praktické ukázky a prezentace, které budou probíhat na našem stánku 071 v pavilonu P.

Dotykové sondy TS460 a TT460

Prezentace měření dílce a nástroje na obráběcím stroji

  • TS460 – patentovaná technologie antikolizní ochrany
  • TT460 – bezpečné, snadné, rychlé proměření a kontrola opotřebení nástroje

State Monitor

PC software pro sledování a vyhodnocování stavu strojů

  • Stav stroje
  • Messenger
  • Zakázky
  • Vyhodnocení


www.heidenhain.cz