Akce | 10. 4. 2018

Velká očekávání v Lipsku a české firmy budou u toho

 

– Mezinárodní veletrh obráběcích strojů a automatizace výroby (Lipsko, 5.– 8. února 2019)

– Mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, modulů a technologií (Lipsko, 5.– 8. února 2019)

S celkovým počtem 1 382 vystavovatelů na posledním ročníku v březnu 2017 potvrdily vždy v lichých letech konané veletrhy Intec a Z svou silnou pozici mezi nejvýznamnějšími strojírenskými veletrhy v Evropě. Vše nasvědčuje tomu, že úspěšnému příběhu tohoto veletržního dua přibude v příštím roce další kapitola.

Přípravy příštího ročníku již nyní běží na plné obrátky. „V uplynulých týdnech jsme od partnerů, dřívějších vystavovatelů a také řady nových vystavovatelů zaznamenali velmi pozitivní reakce. Očekávání jsou velká, ohledně dalšího vývoje našich úspěšných veletrhů jsme velmi optimističtí,“ potvrzuje projektová manažerka veletrhu Kersten Bunke.

Oficiální účast České republiky v roce 2019

Veletrhy přitom jsou vhodné nejenom pro celosvětově působící koncerny, ale také pro malé a střední firmy. Subkontraktační veletrh Z řada těchto společností vnímá jako osvědčenou platformu, kam se prostě jezdí pro konkrétní zakázky. Toho si je dobře vědomo i Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, které na tomto veletrhu opakovaně organizuje velice úspěšné oficiální účasti českých průmyslových firem. Zejména pro malé a střední firmy je přitom zásadní i aspekt finanční, kdy účast na společném stánku ČR je díky státní podpoře možná za velmi výhodných podmínek. Oficiální expozice České republiky na veletrhu Z v Lipsku je naplánována i na nadcházející ročník ve dnech 5. až 8 února 2019.

Doprovodný rámcový program nabídne špičková odborná témata

Široká vystavovatelská nabídka bude dále doplněna na konkrétní praktická témata orientovaným odborným programem, který nabídne ideální platformu pro transfer inovací a nejnovějších poznatků výzkumu do průmyslové praxe. Jedním z příkladů může být nově koncipovaná zvláštní přehlídka „Aditivní + hybridní výroba – praktické aplikace nových výrobních technologií“, která formou atraktivních exponátů představí spojení aditivních výrobních postupů a nejnovějšího technologického vývoje v oblasti odlehčených konstrukcí. Součástí zvláštní přehlídky bude i expertní fórum, které během všech čtyř veletržních dní umožní v koncentrované podobě náhled na aktuální stav vývoje a techniky v dané oblasti.

Digitalizace, senzorika, smart výroba, ale také nové koncepty mobility a jejich dopady na strojírenský a subdodavatelský průmysl, to jsou namátkou další témata, která budou v odborném programu veletrhů Intec a Z 2019 hrát důležitou roli.

www.intec-lipsko.cz
www.z-lipsko.cz