nástrojárna | 10. 4. 2018

Vysokorychlostní dokončovací frézování přivedené k dokonalosti

Rychle a spolehlivě na 5osých strojích s frézami 3D Finish od WNT

Za účelem efektivního snižování procesních časů se výrobní podniky při hledání příslušného řešení často zaměřují na oblast hrubování. Ovšem právě časově náročné dokončovací frézování nabízí velký potenciál pro zkracování výrobních časů a zajištění rychlejší výroby. A právě na tuto kartu vsází WNT, specialista na třískové obrábění patřící do koncernu CERATIZIT Group, při zavádění nového systému 3D Finish. Díky frézám tohoto systému lze při dokončovacím obrábění na 5osých strojích dosáhnout značné časové úspory a současně docílit lepší kvality obrobeného povrchu.

Dokončování s frézami 3D finish od WNT vám nabízí vytvořit si náskok před konkurencí

Nová rodina nástrojů 3D Finish od WNT představuje další vývojový stupeň rádiusových fréz a je kompletně dimenzována pro dokončovací obrábění. Specifickou vlastností těchto fréz jsou velké rádiusy (až 1 500 mm) v oblasti řezu, které simulují velký průměr břitu kulové frézy v kontaktu s obráběným materiálem. A to je právě know-how tohoto systému, jelikož díky větší kontaktní ploše, která dovoluje volit násobně větší řádkování, tzv. větší hloubky řezu (ap), oproti konvenčním rádiusovým a kulovým frézám stejného průměru. Výsledkem jsou násobně kratší výrobní časy, které lze zkrátit až o 90 %, aniž byste obrobek, nástroje nebo stroj vystavili vysokému zatížení. Vysoké kvality obrobených povrchů je dosaženo i při maximálních doporučených hloubkách řezu. Při požadavku na dosažení ještě vyšší kvality opracování lze volit menší řádkování, a dosáhnout tak násobně lepší jakosti povrchu. Při použití typické kulové frézy Ø 16 mm by se s řádkováním 0,5 mm na rovné ploše dosáhlo kvality obrobeného povrchu Ra 0,4 μ, v případě nástroje 3D Finish a rádiusu 1 500 mm by se při stejné kvalitě obrobeného povrchu mohlo řádkování zvýšit na 6,93 mm. Při menší hloubce ap u frézy 3D Finish se kvalita opracování úměrně zlepší. Z toho vyplývá, že při uvedených hodnotách se výrobní čas zkrátil až o 92,8 %.

Díky většímu řádkování s frézami 3D Finish lze snížit výrobní časy až o 90 %

Pro každý obrobek optimální geometrie

WNT nabízí v podobě sortimentu 3D Finish nejrozsáhlejší produktovou paletu na trhu a díky tomu je schopná poskytnout optimální geometrii frézy pro jakýkoliv tvar obrobku. Frézy 3D Finish jsou v nabídce v soudkovitém, kapkovitém, kuželovitém a čočkovitém tvaru a jsou určeny pro dokončovací frézování rozvinutých ploch na 5osých strojích. Funkční tvar u všech uvedených typů fréz je vyroben v toleranci ± 0,01, což zaručuje velkou opakovatelnou přesnost a nová generace nanopovlaku prodlužuje životnost nástroje. Typickou oblastí využití je sektor výroby nástrojů a forem nebo letecký a astronautický průmysl. Frézy 3D Finish lze používat univerzálně a jsou vhodné pro obrábění oceli, nerezavějících ocelí, ocelové litiny, neželezných kovů, žáruvzdorných ocelí a okrajově i do kalených ocelí.

Prověřený výkon

Při prověřovacích testech před uvedením na trh se specialisté WNT ze skupiny CERATIZIT Group přesvědčili o ekonomickém přínosu nástrojů 3D Finish a dospěli k neuvěřitelnému závěru. Na základě výsledků testu mohou výrobní podniky profitovat z podstatně kratších strojních časů už i na jednom vyráběném kuse, když namísto kulové frézy použijí frézu 3D Finish. V rámci srovnávacího testu s průměrem frézy 10 mm se frézoval obrobek z nástrojové oceli o rozměrech 100 × 200 mm s řeznou rychlostí Vc 200 m/min. Na základě vyššího řádkování ap 1,5 mm u frézy 3D Finish (kulová fréza: ap 0,1 mm) se podařilo celkovou délku řezu 200 m dosaženou pomocí kulové frézy snížit na 13 m frézou 3D Finish. Čas obrábění se snížil ze 79 minut na pouhých 7 minut. Když tuto časovou úsporu přepočítáme na strojní a nástrojové náklady, pak pomocí nástroje 3D Finish se dosáhlo celkové úspory nákladů až o 88 %.

Napřed před konkurencí

Abyste mohli plně využít předností, které přinášejí nástroje 3D Finish, je třeba mít k dispozici 5osé obráběcí centrum a příslušný software CAD/CAM, který podporuje a dokáže zpracovávat geometrie nástroje 3D Finish. Celá řada renomovaných výrobců softwaru již pro tento typ obrábění vyvinula vhodná softwarová řešení (CAD/CAM). Výrobní závody, které splňují výše uvedené požadavky, mohou díky programu 3D Finish dosáhnout okamžité úspory výrobních i strojních časů a být napřed před konkurencí. Výše uvedené prokazatelné výsledky spojené s vysokou efektivností a společně s vysokou spolehlivostí řadí frézy 3D Finish na vrchol pro oblast dokončovacího frézování tvarových ploch.

Pro další informace, podrobnosti, využití a pomoc při odladění nových nástrojů 3D Finish na vašich strojích můžete kontaktovat techniky WNT ze skupiny CERATIZIT Group. Noví zájemci můžou zavolat na bezplatnou telefonní linku WNT 800 555 666 (0800 606 666 pro SK) a sjednat si termín schůzky k doladění technického požadavku.


WNT Česká republika s. r. o.
Sokolovská 250
594 01 Velké Meziříčí
T: +420 566 522 411
F: +420 566 522 414
wnt-cz@wnt.com
www.wnt.com


Další informace, obrázky a produktové video jsou mimo jiné k dispozici i na webu společnosti WNT:
https://www.wnt.com/cz/nastroje/frezovani/3d-finish.html