Akce | 16. 4. 2019

Zákaznické dny v Kovosvitu MAS

Do Sezimova Ústí se ve dnech 10.4.-11.4. dostavilo na šest set hostů na již tradiční Zákaznické dny.

Po přivítání a úvodním slově Libora Kuchaře, předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti následoval bohatý program.

Libor Kuchař, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Kovosvit MAS.

V showroomu společnost prezentovala nové soustruhy KL 285 QUICK s řídícími systémy Siemens a Fanuc. Varianta KL 285 QUICK je celá postavená na litinovém loži. Tento materiál zajišťuje dostatečnou tuhost a přesnost stroje. Tento soustruh je kompatibilní s požadavky Průmyslu 4.0. Stroj může zasílat monitoring zvolených veličin přímo do zvoleného systému tak, aby vedoucí výroby věděli, jestli stroj pracuje a na kolik je vytížený. Samozřejmostí je, že stroj bude připraven na robotizaci a možnost začlenění do výrobních linek.

Dále v showroomu byla k vidění pětiosá vertikální obráběcí centra MCU450, MCV1000 5AX a MCU700V-5X. V letošním roce budou high-tech pětiosá vertikální obráběcí centra dodána do Indie, další pětiosý stroj pak zamíří do Německa.

K vidění bylo také tříosé vertikální centrum MCV800 QUICK s robotizací.  Tohoto stroje se za druhou polovinu roku 2018 prodalo na 50 kusů, což z něj činí nejúspěšnější novinku za poslední desetiletí.

Showroom společnosti. Zákaznických dnů se účastní řada spoluvystavovatelů.

Ukázka obrábění na stroji MCV800.

Ukázka obrábění na stroji MCU700V-5X.

Během celého dne probíhaly odborné prezentace technologií. Součástí Zákaznických dnů byla prohlídka slévárny, která v minulém roce prošla velkými změnami. Do provozu slévárny, respektive do jeho ekologizace, v minulém roce Kovosvit MAS investoval desítky milionů korun. Zatímco v minulých letech byl provoz slévárny neefektivní, v letošním roce je tomu naopak. V prvních měsících roku 2019 generuje rekordní tržby 40 milionů korun měsíčně.

Slévárna.

Slévárna.

Dalším místem, které bylo mohli zájemci navštívit, byla výroba. Skupinky provázeli zaměstnanci firmy, kteří s ochotou odpovídali na položené otázky.

Návštěva výroby – soustruh SPH 50 vyráběný pro zákazníka z železniční dopravy

MCV 1270 ve výrobě.

Lakovna.

Renata Kučerová

Infocube


Text (s použitím materiálů Kovosvit MAS) a fotografie: Renata Kučerová (redakce)